Single Blog

G. Kloppenburg, supervisor

“Er is sprake van een mooie samenwerking. Jacqueline is hierin zorgvuldig en investerend. Ze
gaat uit van de aanwezige krachten van de ander en zet haar eigen competenties in ten
dienste van de ander. Trefzeker interveniërend!”.

Comments (0)

Post a Comment