Coachen on the job


“Coaching on the job” is een traject om jou verder te helpen als je bent vastgelopen binnen je werk en je werkomgeving. Ik loop 2 a 3 dagdelen mee tijdens de uitvoering van jou dagelijks werk.  Hierbij observeer ik jou in relatie tot je werkzaamheden, je werkcontext en betrek ik, in overleg, verschillende personen om het hele plaatje compleet te krijgen. Ik werk bijvoorbeeld met 360 graden feedback (Hargrove, 2010), om direct betrokken collega’s hun beeld te laten vertellen.

Aan een “coaching on the job traject”  besteed ik gemiddeld  tussen de 20 tot 30 uur. Intensief, maar zeer effectief wanneer er sprake is van verstoorde arbeidsverhoudingen of problemen in de communicatie. Het levert een uitgewerkte analyse op van jou in relatie tot je werkcontext en een op verandering gericht  coachtraject of een advies als er andere hulp nodig blijkt.

Interesse? Neem contact op!